EkoNu! nyhetsbrev - Juli 2017

Nu här äntligen värmen kommit efter en mycket trög vår och försommar. Det var länge svalt och grödorna utvecklades därför långsamt. Sådden av ekosortförsöken kunde vi ändå göra i normal tid, den 13 maj. Broddarna utvecklade sig bra och uppkomsten var jämn efter de första regnen. Ekosortförsöken ser fortfarande bra ut, nu behövs det bara fortsatt värme!

Ekosort- och gödslingsförsök 2017

Vi sådde årets ekosortförsök 13 maj hos ekoodlare Stefan Widlund i Lovisa.
Årets försök består av sortförsök i vårvete, korn och havre, samt demorutor av gamla lantsorter och spelt mm. Årets sortförsök är lite större än tidigare, 8 sorter mer än ifjol. Sortlistan har uppdaterats vilket betyder att några gamla föll bort samtidigt som flera nya kom till (läs mer på vår hemsida). Sammanlagt 14 kornsorter, 13 havresorter och 14 vårvetesorter

Även i år har vi lagt ut ett litet ekogödslingsförsök, denna gång i Stefan Widlunds vårvete.
8 stycken olika försöksled/rutor har vi i år, alltså lite fler än ifjol. 2 olika pelleterade gödselmedel används i två olika mängder (40 kgN och 80 kgN/ha), och senare i sommar ska några av rutorna dessutom få bladgödsel. Tanken är att bladgödsla i sent skede (vetets blomning) för att kolla om vi kan höja proteinet i vetet genom det. 
Via hemsidan rapporterar vi som vanligt under sässongen från försöken, och på hemsidan kan ni redan nu se flera inlägg med bilder och info från årets försök: www.ekonu.fi/

I mitten av augusti, preliminärt 17.8. ordnar vi fältträff vid ekosortförsöken! Håll utkik efter annonser i LF och på vår FB och hemsida...
EkoNu! på Farmari 2017

Farmari utställningen gick av stapeln i Seinäjoki 14-17.6. med ca 95 000 besökare.

EkoNu! fanns på plats i SLC/ÖSPs monter i inomhus arenan. Vi bjöd på påpulär och intressant shot, av eko-björksav från Arctic Birch i Österbotten.

Ekosektorn var bra representerade både på konsumentsidan och producentsidan, det fanns något intressant för alla!
I ett inlägg på hemsidan kan ni se lite bilder från utställningen.

www.ekonu.fi/farmari-2017/

HÄNDELSEKALENDER

Kom och diskutera aktuellt inom ekoproduktion med oss på Västankvarn Fältdag 6.7.!
Vi bjuder även på smakprov i forma av ekologisk björksav.
Mer info om fältdagen på: www.peltopaiva.fi/sv

OSMO-Projektet har två mycket intressanta evenemang på kommande:
¤ Muokkaustyönäytös Uudellamaalla 20.7.2017 – kultivointi ja jankkurointi sekä koneiden säätöjen merkitys (i Esbo)
¤ Maan kasvukunnon hoitotoimien vaikuttavuus – opintoretki Varsinais-Suomeen 25.7.2017
Tillfällena riktar sig till alla intresserade odlare.

Mer info hittar ni på vår hemsida i händelsekalendern: www.ekonu.fi/handelsekalender/
Mer om OSMO-Projektet (OSMO – Osaamista maan kasvukunnon hoitoo) kan ni på www.luomu.fi

Rekordmånga ekogårdar har öppna dörrar på Naturens Dag 26.8.

Lördagen den 26.8 firas Finska Naturens Dag med öppna ekogårdar runt om i landet. Ett trettiotal ekogårdar håller öppet hus och bjuder in er konsumenter till att bekanta sig med verksamheten på ekogårdar, den ekologiska produktionen och dess betydelse för naturens mångfald. Många gårdar säljer även ekologiska produkter och ordnar olika evenemang. Ekogårdarna har öppna dörrar mellan ca kl. 12-15, men gårdsspecifika variationer kan förekomma.

I Nyland kan ni bland annat besöka Ahlbergs trädgård, Koskis gård, Malmgård och Majvik gård. I Åboland slår bland annat Myssyfarmi och Saloniemen juustola upp dörrarna och i Österbotten kan man göra ett besök på Skogsjö Gris. På Åland tar Mattssons ekogård emot besökare. Här hittar ni kartan där alla ekogårdarna är utmärkta: Besök en ekogård! Listan med de gårdar som har öppna dörrar hittar ni på: Luomu.fi

Mer info också på vår hemsida: www.ekonu.fi

- Micaela Ström, EkoNu!